CNC

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control og betyr datastyring og kontroll av bevegelser med hastigheter, posisjoner, retninger og tilstandssensorer på maskiner.
3D printere, laserkuttere og andre maskiner kan gå under betegnelsen.
De fleste vil oppfatte det som en datastyrt fres. Ofte kalt «Router» på nynorsk.

Vi har valgt en Workbee som er den størrelsen vi ønsker (har plass til) og en pris vi har råd til.
Bordet under er MDF plate og tåler ikke fuktighet. Det utelukker dessverre fresing i metaller, og noen plasttyper. Slikt arbeid krever kjølevæske, og det ødelegger plata.
Vi satser på å få tak i ei aluminiumplate til å ha i bunne på sikt.
Da kan vi bygge et oppsamlings trau til kjølevæske.

Info for medlemmer