Pris informasjon

Prisinformasjon til medlemmene og besøkende

KONTONUMMER STÅR NEDERST.

Velkommen, ordinære medlemmer som betaler deltaker medlemskap har tilgang til alle grupper, dette betyr at man kan veksle imellom gruppene og delta på alle ordinære aktiviteter i de oppsatte åpningstidene. For de forskjellige aktivitetene (kurs og workshops vil ha egne priser og bli publisert når dette er aktuelt)

For å bli medlem melder man seg inn enten på denne nettadressen https://www.skaperhuset.com/innmelding/ eller på Skaperhuset Sør når du kommer innom, da er man medlem i Skaperhuset utover dette er det lagt en deltaker avgift som man kan selv velge i hvilken grad man ønsker å delta på aktiviteter.

Ordinære medlemmer som betaler for ett år om gangen får ett valgfritt gratis kurs til verdi 300 Kroner for opplæring internt på huset.

Ordinære aktive medlemmer kan delta i alle de andre gruppene uten å betale det faste medlemskap (da dette er iknludert)

Ordinære medlemskap:

Deltaker voksne 18+                                    200kr måneden  

Deltaker medlem Ungdom14+               150 kr deltaker  måned

Deltaker Junior medlem under 14 år  100 Kr deltaker måned

Andre medlemskap:

E-Sport (inkluderer gaming 500 Kr pr år

Gaming 300 kr Pr år

Lego/spill/medlemskap     300Kr pr år

Koding 50 Kr pr år

Støttemedlem valgfritt beløp.

Ad-Hoc aktiviteter (tilfeldig dagsbesøk)

Gjest 1 dag (verksted og lab)     80Kr Vipps betaling voksen

Gjest 1 dag (verksted og lab)     50Kr Vipps betaling ungdom

Gjest 1 dag (verksted og lab)     30Kr Vipps betaling barn ifølge voksne som også betaler.,

Barnetreff 1 barn                                                       30 kr pr gang Vipps

Barnetreff 2 eller flere                                             40 kr per gang Vipps

Strikkeforeningen                                                       50 kroner gangen Vipps

Spesial medlemskap

Firma medlemskap             2500 Kr  pr måned (egne vilkår)

Grunder oppfinner    2500 Kr  pr måned (egne vilkår)

Grupper/ klippekort / andre avtaler inngås med styret direkte for priser.

Leie av lokaler klikk på knappen under

Alle aktiviteter foregår på eget ansvar!

Barn under 14 år må ha ledsager 16+ og tilsyn ved deltakelse, dette er grunnet utstyr og maskiner som man kan skade seg på. (gjelder koding og gaming)

Mindreårige må ha foresatt med seg (18+) ved betjening av elektro verktøy, laser, CNC, drill, sag og annet som har skadepotensiale.

Alle mindreårige under 18 år må ha skriftlig samtykke fra foresatte/verge for å kunne delta på aktiviteter.

Enkelte av våre maskiner og utstyr krever vi kurs/opplæring for å kunne

Maskiner som dette gjelder vil bli listet opp på informasjonsskriv på tavlen.

Forbruksmateriell som for eksempel filament etc. det kan kreves betaling for, dette vil i så tilfelle være opplyst.

Pakke pris for 1 Junior medlem og 1 senior medlem i samme familie er 250kr, da kan barn under 14 delta sammen med foresatte er det flere barn i samme husstand/familie påløper det 50 kr ekstra pr barn.

Pakkepris for 1 ungdom og 1 senior i samme familie 300 kr per måned.

Pakkepris for 1 junior og 1 senior i samme familie 250 kr per måned.

Andre priser og medlemskap må avtales individuelt med styret.

Vi oppfordrer også andre til å bli støttemedlemmer

Kontonummer for medlems innbetaling:  3060.37.09884

Husk å merke innbetaling med navn og hvilket medlemskap (gruppe som du primært er med)

Vi bruker informasjonskapsler ved å fortsette godkjenner du dette.