Medlems vilkår / retningslinjer

Medlemsavtale – Skaperhuset Sør –02/2022

Les vilkårene nøye.  

Takk for at du velger å være medlem i Skaperhuset Sør.
Skaperhuset Sør ble etablert for å tilby hyggelige folk som deg en mulighet til å lære nye ting, lage, designe og utvikle dine idéer, via bruk av verktøy og ekspertise vi har i våre lokaler.Ved å godkjenne følgende avtale, blir du medlem i Skaperhuset Sør og aksepterer følgende vilkår:

Medlemskap

Som medlem aksepterer du at Skaperhuset Sør lisensierer bruk av arbeidslokaler, verktøy og utstyr (kollektivt referert til «VERKTØY») til deg. Gitt at du som bruker innehar nødvendige kvalifikasjoner for bruk av disse. Skaperhuset Sør vil, etter beste evne, sørge for at verktøy og tilgang til lokalene er i god, fungerende stand i de avtalte åpningstidene. Skaperhuset Sør gir dog ingen lovnad om at samtlige verktøy eller tilgang er tilgjengelig til enhver tid, og tar forbehold om reparasjonstid, anskaffelsestid, osv.
Skaperhuset Sør kan til enhver tid endre de tilgjengelige verktøy ved eget ønske og uten forvarsel.

Din medlemskapskontingent er betaling i henhold til de seneste Skaperhuset Sørs vilkår, priser og prosedyrer. Skaperhuset Sør reserverer til enhver tid retten til å endre, legge til eller fjerne gjeldende vilkår en eller flere ganger, under eget initiativ og ønske.

Dine forpliktelser

Du forplikter deg til å bruke verktøy og lokaler tilhørende Skaperhuset Sør i samsvar med de gjeldende retningslinjer og prosedyrer (verksteds regler, alt verktøy skal sjekkes før bruk, Kardemommeloven, god skikk og bruk). Lokalene, verktøy og maskiner er delt mellom medlemmer, og du forplikter deg til å utvise varsomhet, samt holde verktøy og lokaler du benytter, rene og ryddige. Du forplikter deg til å unngå skade på ovennevnte, samt urimelig slitasje (bedømt av Skaperhuset Sør). Du forplikter deg også til å frastå å forstyrre i et annet medlems bruk av verktøy, og andre medlemmers eller ansattes bruk av lokalene. Du forplikter deg til kun å bruke verktøy du er kvalifisert til å betjene. Verktøy og utstyr som vi har er stort sett privat utstyr som er utlånt av privat personer slik at man kan få sikret et godt utvalg av utstyr til lån/bruk for medlemmene.

Verktøy og utstyr som er er/blir skadet, eller er defekt blir merket med en hvit etikett, dette utstyret skal under ingen omstendigheter tas i bruk da det kan medføre fare for brukeren. Oppdager du utstyr som det er feil eller mangler ved inkludert skade på sikkerhets utrustning plikter du å rapportere dette umiddelbart, samt sørge for at utstyret ikke blir brukt av nestemann, lapper vil bli tilgjengelig for merking av slikt utstyr.

Du forplikter deg til å gjøre deg kjent med sikkerhets datablad for eventuelle kjemikalier, lim og løsemidler før du tar dem i bruk, samt at du er utstyrt med korrekt verneutstyr når det er behov for dette. Er det ikke tilstrekkelig med verneutstyr for ditt oppdrag skal man avstå fra å bruke de gjeldende kjemikaliene/utstyr fram til verneutstyr er tilgjengelig og i bruk.

Aldersgrenser

Av sikkerhetsmessige grunner da enkelte verktøy i våre lokaler kan være skadelige ved feil bruk, har vi måtte sette en aldersgrense. I tillegg må eventuelt ledsager også ha gått kurs i de verktøy som skal brukes som krever dette.
Barn under 18 må ha skriftlig samtykke, Mens barn under 14 må ha ledsager med. (enkelte workshops  som er tilpasset  de yngre kan man delta uten å ha ledsager med når dette er annonsert)
Samt at alle aktiviteter er helt og holdent på eget ansvar.

Kvalifisert bruk av verktøy

Skaperhuset Sør vil opprettholde en skriftlig oversikt av verktøy du er kvalifisert til å betjene, i henhold til gjeldende sikkerhetsregler. Skaperhuset Sør tar forbehold om eventuell nedetider grunnet uforutsette tekniske feil, nettilgang eller planlagt vedlikehold. Du forplikter deg til ikke å benytte verktøy som ikke er på din godkjente liste, selv om du mener at du har mottatt muntlig godkjenning.

Egen risiko

Tilgang til lokalene, samt bruk av ethvert verktøy og utstyr er basert på din frie vilje og beslutning. Du aksepterer å ikke bruke noe verktøy du ikke har trening eller kvalifikasjon til å benytte. Skaperhuset Sør bærer intet ansvar ved bruken av ethvert verktøy, tilgangen til lokalene, eller enhver skade på materiell eller legeme som et resultat av ovennevnte aktivitet.

Du plikter selv å påse at du bruker riktig verneutstyr for oppgavene du igangsetter, dette kan være men er ikke begrenset til, vernebriller, hansker, vernesko, hørselsvern, brannsikker bekledning og hjelm der det skulle være nødvendig for å redusere enhver risiko med oppgaver og arbeid.

Avslutning av medlemskap

Ved Skaperhuset Sørs initiativ:

Skaperhuset Sør kan til enhver tid avslutte avtalen dersom du:

(a) bryter Skaperhuset Sør-vilkår og eller retningslinjer

(b) bryter ett eller flere av forpliktelsene i denne avtalen

(c) forstyrrer eller viser manglende respekt for andre medlemmers eller de ansatte bruk av verktøy eller lokaler

(d) utsetter deg selv, andre medlemmer, ansatte, besøkende, eller lokalene i fare

(e) tillater ditt medlemskap å utløpe som følge av manglende betaling av medlemskap eller avtalt kjøp av materiell, eller kurs du har meldt deg på, i overenstemmelse med gjeldende vilkår

Dersom avtalen brytes, vil Skaperhuset Sør ikke være forpliktet til å refundere innbetalte eller utestående beløp ved avtalens avslutning. Alle rettigheter eller krav tilhørende Skaperhuset Sør forblir gjeldende.

Ved ditt initiativ:

Du kan avslutte denne avtalen ved å fylle ut og levere oss en skriftlig oppsigelse
Oppsigelsen skal leveres en måned før den neste faktureringsperioden som starter den 1 i måneden.

Publisitetsrettigheter

Siden Skaperhuset Sør er et åpent miljø med deling og samarbeid som kjernekonsepter, er det mulig at ditt produkt blir avbildet.
Du tilkjenner Skaperhuset Sør å fotografere, utføre videoopptak av, samt omtale dine produkter, designs og kreasjoner, samt retten til å bruke, kopiere, publisere og distribuere det genererte materiellet i samtlige formater, til samtlige typer bruk, ved Skaperhuset Sørs eget skjønn. Foto- video- eller lydinnspillinger kan brukes til følgende: konferansepresentasjoner, i utdanningsøyemed eller kursing, informasjonspresentasjoner, utdanningsrelaterte bruksområder, bannere, reklamemateriell, samt annen lignende bruk.

Dersom du ikke ønsker at avbildninger av ditt produkt benyttes til fremmelse av Skaperhuset Sør, utdanning eller annen bruk, er du pliktig til å ta nødvendige steg for å beskytte denne, samt si ifra til en Skaperhuset Sør-representant.

Kort fortalt, vi kommer til å ta bilder av verkstedene, kule produkter og slikt. Dette vil vi bruke til å spre budskapet om skapergleden, og om oss. Ønsker du ikke ha dine produkter benyttet til dette, er det bare å si ifra til oss. Vi tar ikke bildet av spesifikke personer uten å spørre om lov først, heller. Som et skaperhus har vi meget stor glede av å dele kunnskap og erfaring på tvers av medlemmer og veiledere. Man strekker seg langt for å hjelpe de som trenger dette uansett kunnskapsnivå.

Ved å inngå medlemskap, vedkjenner du at du har gjort deg kjent med og samtykker med samtlige elementer av denne avtalen, og at du ikke regner med andre garantier og lovnader utover de som er nevnt i denne avtalen.

Refusjon:

Som kursdeltaker aksepterer du at kurs med ubegrenset påmeldingsantall kan refunderes i sin helhet dersom du kansellerer din deltakelse før kursets oppstart. Ved kurs med begrenset deltakerantall, aksepterer du at det kan forekomme et ikke-refunderbart depositumsbeløp, inkludert i den totale pris (normalt 40%, kan variere avhengig av kurstype) Du forplikter du deg til å kansellere deltakelsen minst 72 timer før kursets oppstart. Ved kansellering etter den nevnte fristen, refunderes beløpet minus depositum.
Skaperhuset Sør vil etter beste evne gjøre de gjeldende refusjonsvilkår tilgjengelig ved kurspåmelding, slik at du enkelt kan se dine rettigheter.

Refusjon for medlemskapskontingent er ikke tilgjengelig etter medlemskapets oppstart. Dersom det foreligger alvorlige hindringer for deltakelse, er Skaperhuset Sør villig til å forhandle med det enkelte medlem om en løsning.

Betaling:

Dit medlemskap er først gyldig når du har betalt.

Da vi ikke ønsker å håndtere kontanter på huset ønsker vi at medlemmene skal betale for sine fast medlemskap over bank til konto nummer: 3060.37.09884

Det er mulig å betale med Vipps man vi ønsker å unngå dette grunnet gebyrer.

Ad hoc besøk betales med vipps ved ankomst etter gjeldende satser.

Restriksjonerinnført av myndighetene:

Restriksjoner kan bli innført av myndighetene og Skaperhuset Sør vil følge disse slik at tilbudet kan endres på kort varsel.

Vi bruker informasjonskapsler ved å fortsette godkjenner du dette.