Om

Organisasjonsnummer: 923393501
Bankkonto: 3060.37.09884
Besøksadresse: Mosby Ringvei 66. 4619 Mosby
Postadresse:
Skaperhuset Sør.
//CO Frank Dåstøl.
Høietun 10.
4619 Mosby


Vi er en gruppe lokal godt voksne med barn i varierende aldre.

Med medlemmer som har meget stor interesse for både IOT,  3d printing og teknologi generelt samt tradisjonelle håndverk.

Vi har i den senere tid utvidet med Lego Lag, brettspill og dataspill-LAN

vi har meget stor skaperglede og trives godt med å jobbe med hender og løse utfordringer. Dette er noe vi ønsker å dele med andre i et sosialt felleskap

 Ideen er å få lagt til rette for et sosialt skapermiljø på tvers av aldersgrupper, i et kreativt og lærerikt miljø hvor  alle kan delta og utvikle seg  både sosialt og kreativt på egne premisser.

 Konseptet  går under Makerspace/Skaperhus filosofien som alle mennesker uavhengig av utgangspunkt og kunnskap kan delta på, vi ser for oss at dette er et sted hvor man kan inkluderer mennesker fra flest mulige lag og aldere I en trygg atmosfære.

 Målet er å inspirere mennesker i alle aldre og kjønn til å bli mer interessert i teknologi, IOT,  håndverk og data, samt  inspirere til forbedring og  gjenbruk.  Sentralt er det å skape en god kreativ atmosfære der alle kan være med, man lærer også at ting kan repareres, på den måten sparer miljøbelastning mens man stimulerer til kreativitet og oppfinnsomhet for å finne opp ting og forbedre ting som allerede eksisterer.

 Drømmen er at jo at alle kan få delta på inkluderende aktiviteter uavhengig av økonomisk og fysisk utgangspunkt. Huset er også tilpasset slik at det er også muligheter for folk med bevegelseshemning å delta. 

Vi bruker informasjonskapsler ved å fortsette godkjenner du dette.